O NAS

SI Jazz Ravne je neprofitni kulturni program, ki se od začetka leta 2007 odvija na Ravnah na Koroškem, Slovenija. Program ob podpori lokalne skupnosti vse bolj pridobiva tudi podporo slovenskih in evropskih kulturnih skladov. Poleg predstavitve že uveljavljenih slovenskih in tujih izvajalcev je namenjen tudi promociji lokalne jazz ponudbe z vse močnejšo lastno produkcijo in izobraževanjem otrok in mladine.


EN Jazz Ravne  is a non-profitable cultural programme, which takes place in Ravne na Koroškem, Slovenia, since the beginning of the year 2007. With the support from the local community, the programme is gradually getting bigger support from Slovenian and European cultural funds. In addition to introducing known Slovenian and foreign performers, its purpose is also to promote local jazz artists and their productions, as well as to educate children and youth.

 

DE Jazz Ravne ist ein gemeinnütziges Kulturprogramm, das seit  2007 in Ravne na Koroškem, Slowenien, statt findet. Durch die Unterstützung von Gebietskörperschaft kriegt das Programm mehr und mehr Unterstutzung von Slowenischen und Europäischen Kulturfonds. Seine Bestimmung ist zusätzlich zur Vorstellung von bekannten slowenischen und fremden Ausführenden, auch Förderung des örtlichen Jazzangebots mit immer stärkerer Selbstproduktion und Bildung der Kinder und Jugend.  

KULTURNO DRUŠTVO DRUGI ZVOKI
Na šancah 13
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija

Davčna številka: 65020669 (nismo zavezanci za DDV)

Matična številka: 4025369

IBAN: SI56 6100 0000 8502 009
SWIFT / BIC: HDELSI22
Pri Delavska hranilnica, d.d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Odgovorna oseba: Anica Prepadnik, predsednica

 

T: ++386 (0) 31 629-914

W: http://www.JazzRavne.si
E: JazzRavne@gmail.com

Pokaži na zemljevidu:

Zlati sponzor

© Jazz Ravne 2007-2018