P O V E Z A V E 

 

FSJ.SI Festival slovenskega jazza.


Vid Jamnik Spletna stran našega člana, vibrafonista Vid Jamnika.

 

Kompleks Koroški mladinski kulturni center.


ZKŠTM Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne.


Punkl Mladinski hotel Punkl Ravne.


Ravne.si Spletna stran Občine Ravne na Koroškem

 

Marko skače Projekt šole Jazz Ravne in ICS Zmaj iz Celovca, ki temelji na slovenski otroški ljudski pesmi
 

Jazzopis edini slovenski časopis o jazzu

Jazzetna o glasbi s poslanstvom

Ravne na Koroškem

Viva Jazz Forma