Jazz Ravne

SI Jazz Ravne je neprofitni kulturni program, ki se od začetka leta 2007 odvija na Ravnah na Koroškem, Slovenija. Program ob podpori lokalne skupnosti vse bolj pridobiva tudi podporo slovenskih in evropskih kulturnih skladov. Poleg predstavitve že uveljavljenih slovenskih in tujih izvajalcev je namenjen tudi promociji lokalne jazz ponudbe z vse močnejšo lastno produkcijo in izobraževanjem otrok in mladine.

EN Jazz Ravne is a non-profitable cultural programme, which takes place in Ravne na Koroškem, Slovenia, since the beginning of the year 2007. With the support from the local community, the programme is gradually getting bigger support from Slovenian and European cultural funds. In addition to introducing known Slovenian and foreign performers, its purpose is also to promote local jazz artists and their productions, as well as to educate children and youth.

DE Jazz Ravne ist ein gemeinnütziges Kulturprogramm, das seit 2007 in Ravne na Koroškem, Slowenien, statt findet. Durch die Unterstützung von Gebietskörperschaft kriegt das Programm mehr und mehr Unterstutzung von Slowenischen und Europäischen Kulturfonds. Seine Bestimmung ist zusätzlich zur Vorstellung von bekannten slowenischen und fremden Ausführenden, auch Förderung des örtlichen Jazzangebots mit immer stärkerer Selbstproduktion und Bildung der Kinder und Jugend.

KULTURNO DRUŠTVO DRUGI ZVOKI

Kulturno društvo Drugi zvoki je organizator abonmaja Jazz Ravne, ki poteka že od leta 2007 in je edina tovrstna prireditev na Koroškem in v širši okolici. Zahvaljujoč izvrstni ekipi prostovoljcev nas podpirajo tudi ministrstvo za kulturo, ambasade tujih držav, lokalna skupnost, lokalno gospodarstvo in seveda odlična publika. Delovanje društva je poleg predstavitve že uveljavljenih slovenskih in tujih izvajalcev usmerjeno tudi v promocijo lokalne jazz ponudbe z vse močnejšo lastno produkcijo in izobraževanjem otrok in mladine. Naši člani so redno prisotni na drugih domačih prireditvah ter na prizoriščih širom Slovenije in tujine, izobražujejo pa se na številnih domačih in tujih šolah kot so Gustav Mahler Privatuniversität (Celovec, A), Berklee College of Music (Boston, ZDA), Manhattan School of Music (New York, ZDA).

NAŠE GLAVNE DEJAVNOSTI

Abonma Jazz Ravne: predstavitev glasb in glasbenikov celotnega sveta s poudarkom na sodelovanjih s slovenskimi glasbeniki. Vsako leto abonma postreže z vsaj desetimi koncerti zavidljive kakovosti. www.jazzravne.si

Festival slovenskega jazza: praviloma oktobra vsako leto se Ravne na Koroškem prelevijo v center slovenske jazzovske ustvarjalnosti. Petdnevni festival ima poudarek na glasbi slovenskih avtorjev, ki se pogosto izvaja v sodelovanju z vidnimi izvajalci svetovne jazz scene. www.fsj.si

Šola Jazz Ravne: sklop učenja, zabave in skupnega igranja, namenjen mladini od 9. leta dalje. V okviru šole nastaja glavnina naših lastnih produkcij, sodelujemo pa tudi z drugimi organizacijami s področja kulturno umetniške vzgoje.

Jazzopis: do danes edina slovenska revija o jazzu in obenem ena redkih publikacij, ki izhajajo v primerljivo velikih državah po Evropi. Od leta 2011 smo izdali pet številk, nismo pa še rekli zadnje besede.

Izdajateljska dejavnost: nekaj naših produkcij smo doslej izdali na nosilcih zvoka – Zbudimo Kralja Matjazza (2011), Marko skače (2016), Jazzosledci (2017) in prihajajoča izdaja Rojenice (2021).

Dokumentarna dejavnost: v sodelovanju s fotografi in snemalci smo izvedli kopico umetniških fotografskih razstav in posneli dokumentarni film Jazz in Jazz Ravne. Poleg dokumentiranja lastne dejavnosti smo osredotočeni tudi na ohranjanje kulturne dediščine.

Še več informacij o naših dejavnostih najdete v podmeniju Projekti na glavni strani.

VIZITKA

KULTURNO DRUŠTVO DRUGI ZVOKI
Na šancah 13
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija

Davčna številka: 65020669 (nismo zavezanci za DDV)
Matična številka: 4025369

IBAN: SI56 6100 0000 8502 009
SWIFT / BIC: HDELSI22
Pri Delavska hranilnica, d.d.

Odgovorna oseba: Robert Jamnik, predsednik

T: ++386 (0) 31 629 914 (Robi) / ++386 (0) 40 755 330 (Franc)
W: https://www.JazzRavne.si
E: JazzRavne@gmail.com